Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Προαναγγελία κυκλοφορίας του 2ου τεύχους]», Το Τραμ, τχ. 1 (Απρίλιος 1987), σ. 43