Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 11. Καλντερίμι που οδηγεί σε κατοικία οργανωμένη γύρω από κλειστή αυλή με ξύλινη αυλόπορτα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 186