Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτ. 10. Κατοικία που έχει υποδιαιρεθεί σε αδελφομοίρια με μεσοτοιχία, κάτω από ενιαία στέγη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 185