Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ασπασία Παυλοπούλου: σύντομο υποσελίδιο βιογραφικό]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 46 ( 1992), σ. 29