Είστε εδώ

Ρουκούνης Γιάννης, «Καπναποθήκη στην οδό Γεωργίου Κονδύλη 1», Θρακικά Χρονικά, τχ. 45 ( 1991), σ. (εξώφυλλο)