Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για το κείμενο που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 106