Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Άρης Κατερτζίδης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 ( 1990), σ. 104