Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Επιστολές στην Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη. Εισήγηση», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 81