Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Η αλληλογραφία με τον Αντώνη Μυστακίδη. [Ξάνθη, 12 Σεπτεμβρίου 1965]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 73