Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικό σημείωμα Αχιλλέως Καλεύρα του Βασιλείου », Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 66