Είστε εδώ

Καλεύρας Αχιλλέας, «Κείμενα. Πώς εξέπνευσε ένας γενναίος και τίμιος Έλλην πολίτης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 43 ( 1989), σ. 65-66