Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικές πληροφορίες για τη Μέλπω Μερλιέ και το βιογραφικό κείμενο που ακολουθεί]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 ( 1988), σ. 186