Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «Στο Σήφη Νικολαΐδη. Επικήδειος», Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 ( 1988), σ. 186