Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σύντομες πληροφορίες για τα δύο μεταφρασμένα ποιήματα που ακολουθούν]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 42 ( 1988), σ. 91