Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «10. Κουβούκι. Κοιλότητες σε σχήμα κέρνου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 63