Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Νίκος Καχτίτσης. Τρεις επιστολές. Παρουσίαση Στέφανου Ιωαννίδη. [16 Μαΐου 1966]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 49-50