Είστε εδώ

Βέικου-Σεραμέτη Κατίνα, «Απόηχοι (Ποιήματα). [Τα μεσάνυχτα δεν αφήνουνε δυνατότητα]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 14