Είστε εδώ

Βιζυηνός Γεώργιος, «Γεώργιος Βιζυηνός. Επιλογή από τα ποιήματά του. Ο κριτής του διαγωνισμού», Θρακικά Χρονικά, τχ. 41 ( 1986), σ. 11-12