Είστε εδώ

Ρουκούνης Γιάννης, «1. Αρχοντικό στον Εχίνο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. 116