Είστε εδώ

Παπαθανάση-Μουσιοπούλου Καλλιόπη, «Από την εθνική δράση του Χαρισίου Βαμβακά στο Λονδινο το 1913», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. 101-102