Είστε εδώ

Σπανός Κώστας, «Ο Φιλλιπουπολίτης αγωνιστής του 1821 Χατζηχρήστος Παπαγεωργίου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 40 ( 1985), σ. 100-101