Είστε εδώ

Λαμπρινός Χρήστος, «Στη Μακεδονία στο φύλλο της 14 Φεβρουαρίου 1984, ο δημοσιογράφος Χ.Λ. (Χρήστος Λαμπρινός) έγραψε την παρακάτω κριτική για τον προηγούμενο τόμο των Θρακικών Χρονικών», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 224-225