Είστε εδώ

Κατσάς Θανάσης, «Τέσσερα κείμενα. Μεγάλη Παρασκευή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 70-71