Είστε εδώ

Κατσάς Θανάσης, «Τέσσερα κείμενα. Βραδιά ονείρου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 70