Είστε εδώ

Ιωαννίδης Στέφανος, «1974-1984. Ένας απολογισμός-κριτική θεώρηση. Προτάσεις», Θρακικά Χρονικά, τχ. 39 ( 1984), σ. 11-26