Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «Ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης για τη Θράκη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 93-97