Είστε εδώ

Κωνσταντινίδου Νόρα, «Από μικρό κι από τρελλό μαθαίνεις την αλήθεια», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 63-64