Είστε εδώ

Γκερτζίκη Άρτεμη, «Οκτώ ποιήματα. 8. [Πάνω σε τοίχους]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 ( 1983), σ. 62