Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Ευχετήρια κάρτα του 1922», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 43