Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Τα εθνικά μας μέταλα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 28