Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Πλήθος κόσμου σε δρόμο)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 ( 1982), σ. 2