Είστε εδώ

Ρουκούνης Γιάννης, «18 ποιητικές παρουσίες. Οδός Παπαδιαμαντοπούλου ΙΙ», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 127