Είστε εδώ

Νικολαΐδης Γιάννης, «18 ποιητικές παρουσίες. Δυο ποιήματα. Αναλισκόμεθα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 126