Είστε εδώ

Μουσόπουλος Θανάσης, «18 ποιητικές παρουσίες. Τρία ποιήματα. 3. [Μόνο λαός απόμεινε]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 125