Είστε εδώ

Θεοφράστου Αρίσταρχος, «18 ποιητικές παρουσίες. Η Νυξ», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 119