Είστε εδώ

Γκερτζίκη Άρτεμη, «18 ποιητικές παρουσίες. Τέσσερα ποιήματα. 4. [Σ' όσες ρωγμές αφήνεις παίζοντας]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 ( 1981), σ. 119