Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σύντομο υποσελίδιο εργοβιογραφικό της Ιάνθης Θεοχαρίδου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 125