Είστε εδώ

Λιάπης Τάσος, «Τρία ποιήματα. ΙΙΙ. [Ζητήσαμε απ' τον παππού μια ιστορία]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 125