Είστε εδώ

Λιάπης Τάσος, «Τρία ποιήματα. Ι. [Ο σύντροφος χαρούμενος]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 124