Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από Αμβούργο στην Ξάνθη. Σφραγίδα Ταχυδρομείου 5-9-1905», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 69