Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από Αμβούργο στην Ξάνθη. Σφραγίδα Ταχυδρομείου 3-10-1903», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 61