Είστε εδώ

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης, «Η ανάπτυξη της Ξάνθης και τα σύμφυτα προβλήματα. 1978. Απαντήσεις σε μια έρευνα και δύο συζητήσεις. ε. Κατάσταση Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών Επιμελητηριακής Περιοχής Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 34 ( 1978), σ. 24