Είστε εδώ

Μουσοπούλου Ευγενία, «5. [Το αμάξι άφησε βαθιές αυλακιές πάνω στο λασπωμένο δρόμο]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 132