Είστε εδώ

Μουσοπούλου Ευγενία, «4. [Σου χαμογελώ, και συ μου δείχνεις τα δόντια σου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 ( 1977), σ. 132