Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «[Εισαγωγικό σημείωμα για τη μελέτη της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Ξάνθης με θέμα την επεξεργασία των οπωροκηπευτικών] », Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 97-98