Είστε εδώ

Ανανιάδης Κ.Ι., «Δύο μελέτες για την αξιοποίηση του αλιευτικού και του οπωροκηπευτικού πλούτου του Νομού Ξάνθης. Α. Αλιευτική ανάπτυξις του Νομού Ξάνθης (αποσπάσματα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 91-97