Είστε εδώ

Θανόπουλος Μ., « Μέρες του '73. ΙΙΙ. [Ανύποπτα χαμένος]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 74