Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Φωτογραφία του 1920. [Ξάνθη, Ιερά Μητρόπολις και Εκπαιδευτήρια]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 22