Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Πετσέτα, με μέρζα και κρόσσι», Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 107