Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τη δημοσίευση 4 σχεδίων του Σωτήρη Βογιατζή] », Θρακικά Χρονικά, τχ. 30 ( 1973), σ. 77